Adviestip

De wettelijke eisen en normen waar veiligheidskasten aan moeten voldoen zijn in Nederland vastgelegd vanuit het Arbobesluit artikel 4.4 en beleidsregel 4.4-2 "Opslag van gevaarlijke stoffen in verpakkingen". Voor België zijn deze eisen nader omschreven in de Codex III, hoofdstuk IV, afdeling 9.

Hier vindt u de topproducten in deze categorie

Sorteer:  
Er bevinden zich geen artikelen in deze categorie.